Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 28.01.2015 – 17.03.2015 r. komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których komisja konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik zamieszczony poniżej.