Jesteś tutaj

Olbrachtowo i Nipkowie wybierały władze sołeckie

Wczorajsze  zebranie wyborcze w Olbrachtowie nie przyniosło znaczących zmian we władzach sołectwa. Sporo zmieniło się natomiast w sołectwie Nipkowie.

W zebraniu wyborczym sołectwa Nipkowie, do którego należą dwie miejscowości: Nipkowie i Karolewo,  wzięło wczoraj udział 115 osób.  W tajnym głosowaniu mieszkańcy wybierali panią sołtys spośród dwojga kandydatek – aktualnej sołtys Barbary Wierzbickiej-Sobocińskiej i pani Bernadety Bielak. Ostatecznie nowym sołtysem sołectwa Nipkowie została pani Bernadeta Bielak, która zwyciężyła ze swoją konkurentką w stosunku głosów 71:41. Nową pani sołtys wspierać będzie pięcioosobowa Rada Sołecka, w skład której weszły same panie: Teresa Latoszek, Danuta Piasecka, Justyna Sarnowska, Marlena Zajko i Elżbieta Zielińska (patrz dolne zdjęcie).

Mniejsza temperaturę wyborczą miało spotkanie sołectwa Olbrachtowo. Sołtysem tej miejscowości pozostał Henryk Teodorski. Pomaga mu trzyosobowa Rada Sołecka, którą tworzą: Dorota Działkowska, Aneta Rędzińska i Ryszard Goik (górne foto).