Jesteś tutaj

Otwarcie świetlicy w Lubnowych

Dnia 4.10.2014r. w Lubnowych otwarto nową świetlicę..Uroczystość została przygotowana przez radnego Kazimierza Mrówczyńskiego, panią sołtys Danutę Karolewską i radę sołecką. Otwarcie w takiej formie było możliwe dzięki zaangażowaniu organizatorów, a przede wszystkim dzięki sponsorom: państwu Andrzejowi i Gabrieli Czeszejko, Krzysztofowi i Sylwi Grzechowiak, Dorocie i Dariuszowi Wawer, Danucie i Józefowi Mikołajków. Po Mszy Św. celebrowanej przez księży Wiesława Szymankiewicza i proboszcza Tomasza Szramowskiego zebrani udali się na teren świetlicy, aby uczestniczyć w uroczystości otwarcia. Przybyłych powitał radny Mrówczyński- a więc: Burmistrzów Krzysztofa Pietrzykowskiego i Zdzisława Zdzichowskiego, inwestorów i wykonawców, przewodniczącego Rady i radnych, sołtysów sąsiednich miejscowości, przedstawiciela banku,  stowarzyszenie prowadzące szkołę, wszystkich mieszkańców naszego sołectwa. W imieniu naszej społeczności podziękował Gościom za uświetnienie naszej uroczystości, sponsorom za hojność i życzył wszystkim udanej zabawy przy biesiadnym stole. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz mówiąc o znaczeniu tej inwestycji dla naszej wsi, o pozyskaniu funduszy z zewnątrz, życząc nam wielu udanych imprez. Jednocześnie wręczył podziękowania trzem osobom, które zapoczątkowały funkcjonowanie świetlicy, a więc Danucie Mikołajków za prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy, Barbarze Mrówczyńskiej i Annie Wawer, które jako wolontariuszki pozyskiwały środki z różnych fundacji na wyposażenie i działalność świetlicy edukacyjnej. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu świetlicy zebrani  zwiedzili pomieszczenia i rozpoczęli biesiadowanie przy suto zastawionych stołach, a do tańca zachęcał zespół muzyczny. W międzyczasie życzenia i gratulacje złożył mieszkańcom Przewodniczący Rady Zbigniew Skolimowski. Pięknie nakryte i zastawione stoły to zasługa pań, które od dawna pomagają organizatorom, czyli Barbara Krępic, Henryka Krępic, Genowefa Dziuba. Pomogły też panie, które upiekły pyszne ciasta, a z tego miejsca wszystkim zaangażowanym dziękujemy za współpracę. Dzieci otrzymały słodkie niespodzianki i napoje, mogły też bawić się przy muzyce. Paniom sołtyskom Bronowa i Różnowa dziękujemy za sprezentowane gry, a Bankowi Spółdzielczemu za ciekawy album. Goście i mieszkańcy bawili się wspólnie i wesoło do późnych godzin nocnych i była to piękna, integracyjna zabawa, która oby często ożywiała pomieszczenia naszej świetlicy!

Kazimierz Mrówczyński

Go to gallery