Jesteś tutaj

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

"Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku"

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2023 Burmistrza Susza z dnia 10 lutego 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2023 w następującym zakresie:

1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
2. „Ratownictwo i ochrona ludności"
3. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie objętym ustawą"
4. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"
5. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Susza z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2023.
2. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2023.