Jesteś tutaj

Podwójny sukces Zuzanny

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły w Lubnowych ponownie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica klasy siódmej lubnowskiej szkoły - Zuzanna Koleśnik, która próbowała swoich sił w dwóch konkursach.

Dzień ogłoszenia wyników był bardzo radosnym dniem dla Zuzi, jej rodziców i szkoły. Zuzanna zdobyła tytuł finalisty w konkursie matematycznym oraz tytuł laureata w konkursie z języka polskiego. Otrzymanie tytułu laureata zwalnia Zuzannę z pisania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – otrzymuje ona automatycznie najwyższy wynik. Jednocześnie zdobycie tytułu laureata i finalisty z dwóch najważniejszych przedmiotów otwiera jej drzwi do wybranej szkoły średniej.

Gratulacje dla Zuzanny oraz pań nauczycielek matematyki i języka polskiego - Barbary Zajko i Marty Litwiniuk, przekazał w formie dyplomów Kurator Oświaty w Olsztynie. Na apelu ogólnoszkolnym wielkie słowa uznania i powinszowania Zuzia oraz jej nauczycielki usłyszały także od dyrektor Elżbiety Gierszewskiej.