Jesteś tutaj

Polskie Strony Kultury

W dniu 28 września 2022 r. Gmina Susz podpisała umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, w sprawie udzielenia Gminie Susz bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 20 0000 zł. Przedmiotowa bezzwrotna pomoc finansowa udzielona zostanie na sfinansowanie organizacji cyklu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym pn. „Polskie Strony Kultury”, które będą odbywały się w okresie od dnia 08 października do dnia 25 listopada 2022 roku w Suszu. Na cykl wydarzeń składają się: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Suska Satyra – przegląd piosenki harcerskiej”, Koncert Niepodległościowy, Przegląd Piosenki Biesiadnej oraz przedstawienie teatralne Iławskiej Grupy Aktorskiej pt. „Na żywo”. Głównym celem organizacji przedsięwzięć jest podniesienie jakości i poziomu życia kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców terenów wiejskich, jak również kultywowanie tradycji historycznych, promocja kultury i aktywizacja młodzieży z terenów wiejskich. Wstęp jest bezpłatny. O dalszych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.