Jesteś tutaj

Próba przed maturą w suskim Zespole Szkół

W dniach od 19 do 22 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu odbyły się Próbne Egzaminy Maturalne z Wydawnictwem Operon:

- język polski (poziom podstawowy i rozszerzony),
- matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony),
- język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony),
- przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Do egzaminu przystąpili uczniowie z klas: IV Technikum Informatycznego, Technikum Logistycznego, IV Technikum Ekonomicznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz III Liceum Ogólnokształcącego. Łącznie 47 uczniów.

Na egzaminie z języka polskiego uczniowie musieli się zmierzyć z tekstem Wiesława Myśliwskiego „Traktat łuskaniu fasoli” i napisać rozprawkę: Czy powrót do domu uszczęśliwia? Drugi temat to interpretacja utworu Wisławy Szymborskiej „Akrobata”. Większość zdających wybrała rozprawkę.
W pierwszej części arkusza uczniowie pracowali na tekście Anety Załazińskiej dotyczącej odpowiedzialności słuchania. W drugim zadaniu umieszczono pytania do tekstu tegorocznej noblistki Olgi Tokarczuk „Lalka i perła”.

Matematyka w opinii uczniów była trudna. Uświadomiła im, że trzeba solidnie wziąć się do pracy. Zadania dotyczyły prawdopodobieństwa, stereometrii, funkcji, ciągów i statystyki.

Podczas egzaminu z języka angielskiego uczniowie musieli zmierzyć się z tekstami dotyczącymi m.in. codziennych tematów czy tego, jak dobrze się uczyć. Wśród podanych tekstów było np. sześć dialogów. Wypracowanie należało napisać o wynalazku, który ułatwił nam życie. Słuchanie i czytanie tekstów było stosunkowo łatwe. Najtrudniejsza była gramatyka i dobór określeń.

W piątek 22 listopada odbyły się ostatnie egzaminy w ramach tegorocznej próbnej matury z Operonem. Na ich napisanie uczniowie mieli 180 minut. To dlatego, że próbną maturę z przedmiotów dodatkowych można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Nasi uczniowie pisali egzamin z biologii, WOS-u i informatyki.

A matura? Już niedługo, coraz bliżej….