Jesteś tutaj

Program Stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja

Po raz kolejny Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Warszawie przyznała Szkole Podstawowej w Lubnowych stypendium dla ucznia.

W listopadzie stypendium w wysokości 1400 zł odebrała uczennica klasy szóstej – Julita Krajewska, która w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęła najwyższe wyniki w nauce oraz wykazała się aktywnością w działalności na rzecz społeczności szkolnej.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły gratulują Stypendystce, składają wyrazy uznania i szacunku Rodzicom: Marcie i Tomaszowi Krajewskim - za wzorowe wychowanie córki.

Szczególne słowa podziękowania ślemy Darczyńcom, którzy wspomagają Fundację i  przysparzają radości tym, którzy ciężko pracują, abyśmy mogli być z nich dumni !