Jesteś tutaj

Projekt Programu Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi - konsultacje

Gmina Susz informuje, że w dniach od 20 września 2019 r. do 04 października 2019 r. (do godz. 15:00) prowadzone będą konsultacje „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.

Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym poniżej, osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu (pokój nr 102), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacje@susz.pl lub nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Suszu, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6, przy czym decyduje data wpływu dokumentu do kancelarii Urzędu.

Dodatkowo zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkanie w sprawie projektu Programu, które odbędzie się dnia 03 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Suszu w sali sesyjnej o godz. 13:00.