Jesteś tutaj

Przebudowa drogi Babięty Wielkie – Redaki na ostatniej prostej

Postępy prac w ramach jednej z najważniejszych, tegorocznych gminnych inwestycji napawają optymizmem. Przewidziany w umowie termin wykonania robót – 30 września br. – uda się skrócić o około miesiąc.

Przebudowa drogi Babięty Wielkie – Redaki obejmuje roboty, prowadzone na łącznej długości 4,32 km, podzielonej na dwa odcinki: Babięty Wielkie – Babięty Małe (2,33 km) oraz Babięty Małe – Redaki (1,99 km).

Zakres prac na obu fragmentach jest podobny i obejmuje: zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na jezdnię z betonu asfaltowego (na części dłuższego odcinka - na nawierzchnię z kruszywa łamanego mechanicznie), budowę i przebudowę zjazdów na posesję oraz poboczy, odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych oraz przebudowę i oczyszczenie istniejących przepustów.

Na odcinku Babięty Wielkie – Babięty Małe ułożono już obie warstwy masy asfaltowej. Z kolei na odcinku Babięty Małe – Redaki położono masę wiążącą, a za kilka dni rozpocznie się tam układanie masy ścieralnej. Na krótszym z odcinków trwa obecnie budowa chodnika z kostki betonowej o długości 735 metrów.

Roboty budowlane, których koszt to 3,3 mln zł, wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.