Jesteś tutaj

Rozwój Infrastruktury – Nowa Era Kanalizacji Deszczowej w Suszu

Rozwój Infrastruktury – Nowa Era Kanalizacji Deszczowej w Suszu
Gmina Susz kontynuuje dynamiczny rozwój infrastruktury miejskiej poprzez projekt pod nazwą „Budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz” .
Inwestycja, której łączna wartość wynosi 1 414 500,00 zł, składa się z trzech części obejmujących ulicę Parkową i Słowiańską – Etap I i II.
W pierwszym kroku - usprawniającym system kanalizacji deszczowej - prace skoncentrowały się na ulicy Parkowej, przy czym przebudowano również fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Modernizacja tego fragmentu miasta miała na celu zwiększenie efektywności i odporności na ekstremalne warunki atmosferyczne.
Obecnie prace skupiają się na ulicy Słowiańskiej poszerzając zakres inwestycji, tworząc kompleksowe rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, projekt dąży od stworzenia trwałego i zrównoważonego systemu kanalizacji deszczowej.
Chociaż prace w tej fazie wymagają jeszcze pewnego czasu, chcielibyśmy podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość.
Inwestycja ta to strategiczny krok w kierunku poprawy infrastruktury technicznej, zwiększenia odporności na zmienne warunki atmosferyczne oraz ochrony środowiska.
Gmina Susz, realizując ten ambitny plan wpisuje się w nurt miast rozwijających się z poszanowaniem i troską o otaczający je ekosystem.
Inwestycja dofinansowana z środków z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki własne Gminy: 33 000 zł.