Jesteś tutaj

  • Strona główna
  • Ruszają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Ruszają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Susza nr 123/2019 z 4 września 2019 roku poddaje sie konsultacjom projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Treść zarzadzenia Burmistrza Susza wraz z projektem przedmiotowej uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz - link tu

Uwagi i wnioski do projektu uchwały mogą być składane bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu, nadsyłane pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suszu, 14-240 Susz ul. J. Wybickiego 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podatki2@susz.pl w terminie do dnia 20 września 2019 r., przy czym decydującą jest data wpływu opinii i wniosków do kancelarii Urzędu.