Jesteś tutaj

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – PLANOWANE INWESTYCJE W GMINIE SUSZ

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – PLANOWANE INWESTYCJE W GMINIE SUSZ

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – PLANOWANE ZMIANY W GMINIE SUSZ

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na przedmiotowej liście znajdują się dwa zadania Gminy Susz:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz – budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 97/11, 97/16, 23 – obr. 0021 Karolewo i dz. nr 245, 244/9. 244/10, 246/1, 151/23 – obr. 0001 Susz oraz ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 36 – obr. 0021 Karolewo w granicach pasa drogowego”. Planowana wartość inwestycji: 1 407 091,00zł, dofinansowanie w wysokości: 703 545,50 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowę chodnika dla pieszych na długości ok. 1300mb oraz pieszo-jezdni na długości ok. 150mb.

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec w kierunku osady Piaski na dz. nr 2 obręb 0020 – Kamieniec i dz. nr 261/9 obręb 0010 – Dolina, gm. Susz”. Planowana wartość inwestycji: 1 034 902,00zł, dofinansowanie w wysokości: 517 451,00zł. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku ok. 440mb drogi wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych.