Jesteś tutaj

Suski ZUK przygotowuje się do prowadzenia praktyk zawodowych

W grudniu 2019 roku suski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. na mocy głosowania Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Iławie został przyjęty w poczet członków zwyczajnych tej organizacji. Nawiązanie współpracy pozwoli Spółce w bieżącym roku m.in. rozpocząć prowadzenie praktyk zawodowych.

Wstąpienie ZUK do grona członków cechu Rzemiosł Różnych otwiera przed suskim zakładem wiele nowych perspektyw. Jedną z nich jest możliwość organizowania praktyk zawodowych dla młodzieży z terenu Gminy Susz i gmin ościennych.

Od drugiego półrocza bieżącego roku w ZUK będzie można odbywać praktyki w zawodach: mechanik samochodowy, elektryk, murarz i hydraulik. Lista profesji ma się jeszcze wydłużyć.

Pierwsze sześć miesięcy tego roku Spółka przeznaczy na przygotowania do nowej działalności, której nie realizowano dotąd w Suszu. Część pracowników, którzy później przejmą opiekę nad uczniami, teraz przejdzie specjalne kursy pedagogiczne, które przygotują ich do nowych ról. Jednocześnie ZUK będzie chciał nawiązać współprace z okolicznymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w programie których znajdują się praktyki zawodowe.

- Organizowanie w ZUK praktyk zawodowych to tylko jedna z wielu możliwości, które otwierają się przed nami po wejściu w poczet członków Cechu Rzemiosł Różnych w Iławie. Dziękuję Zarządowi CRR za zaufanie i już teraz zapraszam suską młodzież do korzystania z nowych możliwości edukacyjnych, które niebawem otworzą się w naszej Spółce – tak plany zakładu podsumowuje prezes ZUK, Zdzisław Zdzichowski.