Jesteś tutaj

UWAGA - kolejna pilna informacja GRANTY PPGR

Kolejna pilna informacja do osób, które złożyły oświadczenia

w ramach programu „Granty PPGR” - sprzęt komputerowy

dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy kolejne wytyczne dotyczące weryfikacji złożonych przez mieszkańców oświadczeń w ramach programu  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.


Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenie w ramach wspomnianego programu,
oraz dołączyły dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny
w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane
są do dostarczenia kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

! Aby potwierdzić autentyczność dokumentu z oryginałem – kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem. Jak poniżej:

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

……………………………………………………….

imię i nazwisko

 

………………………………………………………

Data, miejscowość, podpis

 

 

Kopię dokumentu należy złożyć z pismem przewodnim (wzór nr 1 lub wzór nr 2), umożliwiającym pracownikom urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem
w pok. 204 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Suszu, w nieprzekraczalnym terminie
do 26.11.2021 r.

W dniu 19.11.2021 r. (piątek) oraz 22.11.2021 r. (poniedziałek) możliwość składania
dokumentów w godzinach:

-  7.00-15.00 pokój nr 204 (II piętro)

- 15.00-19.00 pokój nr 1 (wejście od strony parkingu).

W dniach  23-26.11.2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suszu w pokoju nr 204.

! Osoby składające kopie dokumentów muszą przygotować kserokopię we własnym zakresie.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w ramach wspomnianego programu, a nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane są również do złożenia w Urzędzie Miejskim w Suszu dodatkowych danych. Pełna informacja w poprzednim artykule  link - https://www.susz.pl/pl/content/granty-ppgr-uzupe%C5%82nienie-dokument%C3%B3w-pilna-informacja