Jesteś tutaj

Ważne!

WAŻNE!

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji źródeł ciepła:

  • Kto musi złożyć deklarację? 

Właściciele lub współwłaściciele/zarządcy budynku.

  • Jakie budynki objęte są deklaracją?

Budynki mieszalne oraz niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła. 

  • Rodzaje budynków mieszkalnych:

- Budynek jednorodzinny,
- Budynek wielorodzinny,
- Budynek zbiorowego zamieszkania.

  • Rodzaje budynków niemieszkalnych:

- Budynki / lokale biurowe,
- Piekarnie wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne,
- Budynki / lokale handlowo-usługowe,
- Budynki łączności, dworców i terminali,
- Budynki garaży,
- Budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni,
- Budynki / lokale przemysłowe,
- Zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe,
- Ogólnodostępny obiekt kulturalny,
- Budynki / lokale muzeów i bibliotek,
- Budynki / lokale szkół i instytucji badawczych,
- Budynki / lokale szpitali i zakładów opieki medycznej,
- Budynki / lokale kultury fizycznej,
- Szklarnie, tunele foliowe,
- Budynki gospodarstw rolnych,
- Budynki / lokale przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
- Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską,
- Pozostałe budynki / lokale niemieszkalne, inne niż wyżej nie wymienione.

  • Jak złożyć deklarację? 

1.       Drogą elektroniczną: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie internetowej: www.ceeb.gov.pl

2.       W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Suszu (pokój 110)