Jesteś tutaj

Wspieraj seniora – Gmina Susz dołączyła do programu pomocy dla osób starszych

Dzięki ogólnopolskiemu programowi „Wspieraj seniora - Solidarnościowy Program Wsparcia Seniorów” wszystkie osoby w wieku powyżej 70 lat mogą bez konieczności wychodzenia z domu uzyskać w czasie pandemii niezbędną pomoc, polegającą na m.in. dokonaniu zakupów pierwszej potrzeby. Dzięki dofinansowaniu, otrzymanemu na ten cel z budżetu państwa, od dnia dzisiejszego ze wsparcia mogą skorzystać także seniorzy z terenu Gminy Susz. Realizacją programu na terenie naszej gminy zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mechanizm udzielania wsparcia osobom starszym opiera się na kilku krokach:

1. Osoba w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu ze względu na stan epidemii, dzwoni na dedykowaną, ogólnopolską infolinię telefoniczną pod numer 22 505 11 11. Infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
2. Gmina kontaktuje się z seniorem i ustala jego potrzeby z gotowego katalogu.
Uwaga! Koszty zakupów pokrywa senior. Same działania pomocowe są bezpłatne.
3. Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

Udzielenie pomocy w ramach programu „Wspieraj seniora” nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawane w drodze administracyjnej. Z programu nie mogą skorzystać jedynie osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona także osobom przed 70. rokiem życia.

Więcej informacji na temat programu „Wspieraj seniora - Solidarnościowy Program Wsparcia Seniorów” znajdziecie Państwo na stronie www.wspierajseniora.pl