Jesteś tutaj

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci !!!

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci !!!XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci !!!

 

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.

Tegoroczna edycja naszego Konkursu została ogłoszona pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

 

 

Celem naszego Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły do udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracę należy trwale opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu i przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu).

 

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0–3, II grupa – klasy 4–8. Laureaci poszczególnych etapów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną w materiałach prewencyjnych KRUS. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o warunkach i sposobie przekazania nagród.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do Oddziału Regionalnego lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS osobiście lub drogą pocztową.

 

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

 

 

Zapraszamy do udziału!!!!