Jesteś tutaj

Za nami wybory władz Prabuckiego – ostatniego z osiedli w Suszu

W Suskim Ośrodku Kultury odbyło się wczoraj zebranie wyborcze osiedla Prabuckiego. W spotkaniu udział wzięło 36. mieszkańców osiedla.

Decyzją obecnych na spotkaniu mieszkańców nowym przewodniczącym został wybrany pan Hubert Młynarczyk (pierwszy z lewej na zdjęciu). Rada Osiedla Prabuckiego liczy czworo członków. To Hanna Kozakiewicz, Marzena Mastalerz, Dorota Szefler i Henryk Michałowski.

To było czwarte, ostatnie spotkanie wyborcze na osiedlu w Suszu. W połączeniu z rozpoczętymi 18 lutego i zakończonymi 12 marca zebraniami w sołectwach, dziś już wszystkie (29 sołectw + 4 osiedla w Suszu) jednostki pomocnicze Burmistrza Susza przeprowadziły wybory swoich władz.

Ich pełna, aktualna lista znajduje się w „Wykazie sołectw” - http://susz.pl/pl/content/wykaz-so%C5%82ectw