Jesteś tutaj

Zakończenie I etapu inwestycji - Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego

łącznik ul. Piastowska i Wybickiego.

Informujemy o zakończeniu I etapu prac inwestycyjnych -

- Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego.

 

Zakres prac obejmował wybudowanie pierwszego odcinka kanalizacji deszczowej oraz jezdni na odcinku ok 100mb. (etap I)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa łącznika ulicy Piastowskiej z ulicą Wybickiego w Suszu. Projektowana przebudowa finalnie ma na celu połączenie dwóch ulic, utwardzenie terenu oraz uregulowanie wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienie właściwego dojazdu do posesji. W dalszym etapie zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi, fragmentu chodnika, budowę kanalizacji deszczowej.

 

Koszt inwestycji 113 762,49 zł

Wykonawca: Marlena Lewandowska Usługi Budowlane Brukarstwo, Krasna Łąka 3, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

W tym roku planowany jest kolejny etap rozbudowy łącznika między ul. Piastowską, a ul. Józefa Wybickiego.