Jesteś tutaj

Zgłoś najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego

Do 21 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na: „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2022. W jego ramach docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych. Na najlepszych czekają nagrody. 


Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP).

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierającymi działalność wolontarystyczną.

 
Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:

a)     

działa wolontarystycznie w organizacji / instytucji zgłaszającej,

b)    

 udziela się na terenie powiatu iławskiego,

c)     

konsekwentnie – często / systematycznie pomaga potrzebującym,

d)    

podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,

e)    

świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,

f)      

 wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej. 

Link do regulaminu: (klik)
Link do formularza zgłoszeniowego: (
klik)
Link do oświadczenia RODO: (
klik

 

Zadanie publiczne: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dofinansowane jest przez Zarząd Powiatu Iławskiego a realizowane przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.