Jesteś tutaj

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Susz

Burmistrz Susza informuje, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Susz odpowiedzialnych jest trzech zarządców dróg, do których należy zgłaszać powstanie ewentualnych  utrudnień zimowych (mapa w załączeniu).


1. DROGI WOJEWÓDZKIE:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica,

Tel numer dyżurny :  89 648 55 51 telefon czynny całodobowo


2. DROGI POWIATOWE:

Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie, Obwód Drogowy Susz 

 

tel. 600 983 120


3. DROGI GMINNE:  

Na terenie miasta Susz, oraz alejkę pieszo rowerową z Susza do Bronowa, za zimowe utrzymanie dróg i ulic odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Suszu

tel. 510 094 483 lub 517 613 178

·         Potrzeby odśnieżania można zgłaszać również do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 44 lub 89 5374 178 

 

·         Na terenie gminy Susz za zimowe utrzymanie dróg odpowiada firma P.H.U. Renata Szmigiel Adamowo 10a/2, 14-240 Susz      
Potrzeby odśnieżania można zgłaszać do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 44, bezpośr. 89 5374 182 lub przez sołtysa danego sołectwa.