Jesteś tutaj

Lista aktualności

Data publikacji:15.09.2022
Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne i
Data publikacji:12.09.2022
Spotkanie dotyczące umów cywilnoprawnych w NGO
W imieniu realizatorów projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" zapraszamy członków zarządów organizacji pozarządowych z
Data publikacji:02.09.2022
„Pokażmy co Historia Wsi zachowała”
W Jakubowie Kisielickim w przeciągu trzech miesięcy (od maja do sierpnia) zrealizowaliśmy projekt „Pokażmy co Historia Wsi zachowała”, który uzyskał
Data publikacji:31.08.2022
25 lat współpracy z miastem partnerskim Jarmen.
W tym roku mija już 25 lat współpracy partnerskiej Susza z niemieckim miastem Jarmen. To również pierwszy rok urzędowania nowego burmistrza miasta
Data publikacji:29.08.2022
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Data publikacji:26.08.2022
Informacja o dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Susz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem
Data publikacji:26.08.2022
Dodatek węglowy
Dodatek węglowy W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12
Data publikacji:08.08.2022
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz
Burmistrz Gminy Susz informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Susz na lata
Data publikacji:05.08.2022
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu programu współpracy gminy z NGO na 2023 rok
Zapraszamy do składania propozycji zadań priorytetowych do "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
Data publikacji:05.08.2022
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej

Strony