Jesteś tutaj

Lista aktualności - organizacje pozarządowe

Data publikacji:28.05.2021
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o
Data publikacji:24.05.2021
Wsparcie trzeciego sektora
Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum
Data publikacji:21.04.2021
Informacja o zaopiniowanych ofertach w otwartym konkursie ofert na 2021 rok
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją na temat zaopiniowanych ofert, złożonych w konkursie ofert na 2021 rok. 
Data publikacji:20.04.2021
Zarządzenie Burmistrza Susza w sprawie udzielenia dotacji dla NGO w 2021 roku
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Burmistrza Susza w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 roku.
Data publikacji:17.03.2021
Informacja o opinii formalnej z otwartego konkursu ofert
W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz > zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia - informacje > Konkurs ofert na 2021 rok - I
Data publikacji:11.02.2021
Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 18/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych
Data publikacji:30.12.2020
Informacja o wyniku konkursu na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w PK przy GKRPA w Suszu
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSUna prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Data publikacji:30.12.2020
Informacja o wyniku konkursu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Suszu
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSUna prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu w roku 2021
Data publikacji:17.12.2020
Konkursy dot. działalności Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Suszu
Burmistrz Susza ogłosił konkursy dot. działalności Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu na rok
Data publikacji:06.11.2020
Protokółu z konsultacji Programu współpracy na 2021 rok
Gmina Susz zakończyła konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3

Strony