Jesteś tutaj

ÓSMOKLASISTO! stypendium dla Ciebie

Program Stypendialny Horyzonty

W Programie Stypendialnym Horyzonty pracuje się z młodymi ludźmi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować bez naszego wsparcia, także finansowego.
Zapraszamy ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Kryteria formalne:
...żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1700 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:
^ kończyć w tym roku szkołę podstawową,
^ pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
^ planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,
^ do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapoznaj się z Regulaminem programu

żródło:

https://efc.edu.pl/programy
Horyzonty - stypendium dla ósmoklasistów na naukę w liceum lub technikum - Fundacja EFC