Jesteś tutaj

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1. Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Kierownik Referatu nr pokoju 110
Mariusz Witkowski - tel. 55 2786 015, wew. 32 bezpośr. 89 5374 168, e-mail: odpady@susz.pl

2. Stanowisko ds. gospodarki odpadami - nr pokoju 109A
Joanna Domagalska
 - tel. 55 2786 015, wew. 31, bezpośr. 89 5374 167, e-mail: gos@susz.pl

3. Stanowisko ds. ochrony środowiska - nr pokoju 110
Katarzyna Suska -
 tel. 55 2786 015, wew. 32, bezpośr. 89 5374 168, e-mail: ochrona@susz.pl

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska - nr pokoju 109A
Magdalena Lipka -
 tel. 55 2786 015, wew. 31, bezpośr. 89 5374 167