Jesteś tutaj

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1. Stanowiska ds. gospodarki odpadami - Kierownik Referatu nr pokoju 110
Mariusz Witkowski - tel. 55 2786 015, wew. 60, e-mail: odpady@susz.pl

2. Stanowisko ds. gospodarki odpadami - nr pokoju 109A
Monika Goik - Chaja - tel. 55 2786 015, wew. 62, e-mail: gos4@susz.pl

3. Stanowisko ds. gospodarki odpadami - nr pokoju 109A
Joanna Domagalska - tel. 55 2786 015, wew. 62, e-mail: gos@susz.pl  

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska - nr pokoju 110

 - Katarzyna Suska - tel. 55 2786 015, wew. 60, e-mail: ochrona@susz.pl