Jesteś tutaj

„Rodzina z wartościami to silna rodzina"

2 czerwca 2022r. w Centrum Kultury Chrześcijańskiej odbyły się Gminne Dni Rodziny w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku są pod hasłem: „Rodzina z wartościami to silna rodzina"

Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości został przedstawiony program artystyczny o tematyce Rodziny. Przedstawione zostały wartości, jakimi powinna kierować się rodzina między innymi: szacunek, zrozumienie, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, niesienia sobie wzajemnie pomocy, miłość, co pomaga rodzinom stawać sie silnymi. Prezentacja poszczególnych wartości przeplatana była występami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, dzieci z Przedszkola w Suszu oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Inscenizacja miała uświadomić i skłonić do refleksji nad potrzebą wychowania dzieci do wartości przez matkę i ojca. Niosło również przesłanie, że jeśli rodzina będzie zbudowana na wartościach, to ludzie nie muszą bać się o przyszłość i trafią do właściwego celu.

Po występach zostały przedstawione wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie, w Babiętach Wielkich, w Kamieńcu, w Lubnowych, w Suszu oraz z Przedszkola w Suszu. Na konkurs wpłynęło 88 prac, które były prezentowane w czasie Gminnych Dni Rodziny na terenie ŚDS. W kategorii szkół podstawowych III miejsce zdobyła Antonina Bieńkowska z SZP w Suszu, II miejsce Nadja Pniewska z SZP w Babiętach WielkichI miejsce Urszula Barańska z SZP w Babiętach Wielkich. W kategorii młodszych dzieci przedszkolnych III miejsce zdobyła Blanka Kresimon z grupy zajączki, II miejsce Nina Młynarczyk z grupy pszczółki, I miejsce Zofia Danielewska z Babięt Wielkich. W kategorii starszych przedszkolaków III miejsce zdobył Ksawery Brzeziński z grupy sprytne liski, II miejsce Lena Janiszek z grupy jagódki, I miejsce Pola Nickel z grupy wiewiórki.

Dni Rodziny mają na celu możliwie jak największą integrację całej społeczności. Na inaugurację Dni Rodziny zaproszone zostały władze miasta, księża, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, radni i sołtysiByła to okazja do rozmów i inspiracji do podjęcia inicjatyw promujących Rodzinę jako najwyższą wartość i kształtowanie odpowiednich postaw i relacji rodzinnych.

Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem i biesiadowaniem organizatorów spotkania i zaproszonych gości.