Jesteś tutaj

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu iławskiego na dwa bezpłatne szkolenia. Proponujemy następujące tematy:

1. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – środa, 25 października 2017, godz. 15:00, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie (nad biurem NFZ),

2. Prawidłowe wypełnianie obowiązków formalnych w stowarzyszeniach (walne zebrania, zarządy, uchwały, protokoły itp.) – środa, 8 listopada 2017, godz. 15:00, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie (nad biurem NFZ).

Każda organizacja pozarządowa gromadzi dane osobowe, choćby samych tylko członków stowarzyszenia. Do tego często dochodzą bazy danych uczestników projektów, działań itp. Niektóre bazy gromadzone są papierowo, inne elektronicznie. Właściwa ochrona tych danych jest wymagana przepisami ustawy i na zarządach organizacji leży właściwe zadbanie o posiadanie i stosowanie odpowiednich procedur. Szkolenie pokaże, jakie obowiązki ciążą na nas i jak im sprostać. Szkolenie będzie miało charakter podstawowy, dostosowany do prostych baz danych, które posiadają NGO.

Drugie szkolenie dedykowane jest tym wszystkim organizacjom, które mają problem z regularnym zwoływaniem walnych zebrań, z dokumentowaniem prac swoich organów (protokoły, uchwały), z pracą ze statutem, z powoływaniem się na właściwe podstawy prawne. Zapraszamy na nie nie tylko sekretarzy, protokolantów, ale i szefów organizacji.

Centrum Organizacji Pozarządowych prosi o mailowe zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu na mail: a_karpinski@interia.pl lub telefonicznie na nr 89 648-62-38.