Jesteś tutaj

Burmistrz Susza informuje

Współpraca z projektantem budowy stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna trwająca ponad dwa lata, została zakończona.

Wszystkie uzgodnienia dotyczące dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 521 oraz wyjazdu drogą gminną zostały wpisane w realizowany projekt przebudowy drogi nr 521 Susz – Różnowo - Bronowo.

Uzgodniono przyłącza wszystkich sieci w gruntach gminnych oraz wydano decyzję środowiskową.

Zakończenie prac przygotowawczych zostało uwieńczone pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Powiatu Iławskiego w formie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, obejmujące:

- budowę stacji paliw płynnych – budynku handlowego, wiaty nad dystrybutorami, osłony śmietnikowej, zbiorników paliwowych, zbiornika LPG, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach obręb 3, m. Susz.

Zakończony został proces administracyjno-techniczny. Droga do rozpoczęcia inwestycji została otwarta.