Jesteś tutaj

Działania gminnych organizacji pozarządowych

W roku 2015 Gmina Susz, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparła działania organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu miasta i gminy oraz działających na rzecz mieszkańców gminy Susz, poprzez przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert, który odbył się w trzech edycjach, wpłynęło 15 ofert. Wszystkie złożone oferty zostały zaopiniowane pozytywnie. Umowy o wsparcie zostały podpisane z większością organizacji, które przystąpiły do konkursu. Dzięki pracy członków organizacji, wolontariuszy i innych osób zaangażowanych, zlecone przez Gminę zadania przyniosły zamierzony efekt i doprowadziły do realizacji szeregu imprez, zawodów sportowych oraz sprawiły, że dzieci i młodzież z  naszej gminy korzystać mogą z dodatkowych form spędzania czasu wolnego i przez to rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Poniżej przedstawiamy opis realizacji wybranych projektów:

 

I. Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES”

Dzięki wsparciu zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” najmłodsi mieszkańcy gminy mogli rozwijać swoje pasje sportowe:

- od 01.05.2015r. do 30.06.2015r.; 1.09.2015r. do 30.09.2015r. – odbywały się mecze i treningi piłki nożnej oraz siatkowej dla dzieci i młodzieży 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Podczas zajęć wykorzystywano bazę sportową Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich.
- w ramach realizacji zadania zostały zakupione piłki do gry w piłkę nożną i siatkową, getry i znaczniki sportowe oraz chusty z nadrukiem dla kibiców UKS Herkules.

Go to gallery

II. Klub Sportowy Tęcza Kamieniec

Dzięki wsparciu zadania publicznego realizowanego przez KS „TĘCZA” Kamieniec  miały miejsce następujące turnieje:

1. Otwarty Żeński Turniej  Piłki Siatkowej  „Siatkarska Majówka”, który odbył się 02.05.2015r w hali CSiR w Suszu.
2. Męski Turniej Siatkówki Plażowej, który odbył się 25.07.2015r., współorganizowany przez sołectwo Kamieniec.
3. Żeński Turniej Siatkówki Plażowej SUMMER BALL, który odbył się 08.08.2015r. w Kamieńcu, którego dodatkowym sponsorem był PUB SIGMA Susz.
4. Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów (par mieszanych), który odbył się 22.08.2015 w Suszu we współpracy z CSiR w Suszu.

Poza tym z dotacji sfinansowano zakup sprzętu sportowego, a mianowicie: zakup 4 piłek do siatkówki plażowej, zakup 2 linii do oznaczenia boiska do siatkówki plażowej, zakup medali i pucharów na turnieje piłki siatkowej, przeprowadzono treningi w Sali gimnastycznej w Kamieńcu.

Go to gallery

III. Stowarzyszenie Przystań

Na terenie Gminy Susz realizowane są trzy projekty „Działaj lokalnie”, gdzie środki na ich realizację pozyskało stowarzyszenie Przystań. Są to:

1. „Akademia pod chmurką” – projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Babiętach Wielkich
2. „Nigdy nie jest za późno” –projekt  realizowany przez Stowarzyszenie „Taka Szkoła”
3. „Time of Your Life” – projekt  realizowany przez grupę nieformalną „Młodzi dla Młodych” działająca przy Suskim Ośrodku Kultury.

W projekcie „Akademia pod chmurką” dzieci ucząc się i bawiąc zdobywają nowe umiejętności, rozwijają pasje, biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych, biorą udział w warsztatach przyrodniczych i wycieczkach historycznych. Do tej chwili odwiedziły Łęgowo i Ogrodzieniec, udają się do Kamieńca, Januszewa oraz Bałoszyc. Trwają prace mające na celu stworzenie lapidarium i „Akademii pod Chmurką” – miejsca , które wyposażone będzie w nowoczesne, oddziałujące na zmysły pomoce dydaktyczne.

Go to gallery

W projekcie „Nigdy nie jest za późno” dorośli mają szansę uczestniczyć w zajęciach komputerowych oraz zajęciach z języka angielskiego. Są one realizowane od września po 4 godziny tygodniowo. Również w ramach tego projektu od września realizowane były spotkania zespołu teatralnego (dorośli + dzieci). Przygotowano 2 przedstawienia pt.: „Na ratunek bajkom” i „Jeden zero dla Archanioła”. Ponadto organizowane imprezy otwarte jak: rajd rowerowy, który odbył się 22 sierpnia 2015r. wokół Jeziora Dzierzgońskiego oraz Festyn Rodzinny zorganizowany 29 sierpnia 2015r. gdzie członkowie Stowarzyszenia „Taka Szkoła” razem z mieszkańcami Lubnowych i Bornic aktywnie spędzali czas.

Go to gallery

W ramach projektu „Time of Your Life” powstał film, który promował będzie sam projekt oraz Susz. W ubiegłym roku grupa „Młodzi dla Młodych” realizowała projekt „Razem naprawimy to”, który zdobył jedną z nagród w krajowym konkursie. Projekt „Time of Your Life” jest kolejną edycją w Działaj Lokalnie .W ramach projektu zorganizowano warsztaty oraz wszystkie akcje oraz codzienną animację bezpiecznej zabawy na skateparku, która nie wykluczała żadnej grupy wiekowej. Poziom jazdy użytkowników skateparku znacznie wzrósł, co zwiększa atrakcyjność tego miejsca oraz łamie stereotyp „skejta” jako patologicznego odłamu młodzieży.

Go to gallery

IV. Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej

W ramach realizowanego projektu zorganizowano V Bieg Terenowy Susz Extreme, mający miejsce 28 maja 2015r. na alejce spacerowej wokół Jeziora Suskiego i na terenie pobliskiego kompleksu leśnego.

Celem projektu była integracja środowisk niepełnosprawnych. Oprócz WTZ Susz, uczestnikami byli PŚDS Iława oraz ŚDS Susz. Zawodnicy oprócz 3 km  trasy biegowej wykonywali zadania specjalne, takie jak: dmuchanie balonów, „wyścig rydwanów”, rzut ziemniaków do celu, układanie 2 – metrowych bierek, tor przeszkód, toczenie beczki. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz koszulkę okolicznościową. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe dla swoich placówek.

Go to gallery

V. Klub Sportowy „Piechotka Team”

W ramach projektu dzieci i młodzież  ćwiczyła swoją sprawność na treningach 2-3 razy w tygodniu, które odbywały się  w CSiR w Suszu od 01.04. do 31.08.2015r. W realizacji zadnia uczestniczyło ok. 40 członków sekcji.  Umiejętności uczestników prezentowano na zawodach sportowych, turniejach, pokazach i seminariach. Wszelkie formy zajęć w ramach realizacja zadania zwiększyły zainteresowanie sztukami walki, poprawiły ogólną sprawność i zachęciły do dalszych działań. Poza tym zakupiono sprzęt sportowy, w tym: gruszkę z platformą , skakanki, torbę sportową oraz koszulki.

Go to gallery