Jesteś tutaj

Granty PPGR – ponawiamy informację

W związku z licznymi pytaniami, przypominamy, że Gmina Susz w najbliższym czasie ogłosi postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego.

Również przypominamy, że osoby które nie otrzymały pisma w sprawie niezakwalifikowania się do otrzymania wsparcia w ramach  programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zostały zweryfikowane pozytywnie. Prosimy te osoby o składanie formularza z danymi koniecznymi do późniejszego zawarcia umowy - Załącznik nr 1-formularz informacji.

Formularza nie trzeba dostarczać osobiście, może to zrobić inna osoba, ważne by był on kompletny  i podpisany przez osobę składającą dokumenty. Na każde dziecko składamy osobny formularz.           

 

Zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przy tylnym wejściu do Urzędu w celu dostarczenia dokumentu.