Jesteś tutaj

Mieszkańcy Różnowa i Ulnowa wybrali sołtysów i Rady

Nowym sołtysem Różnowa została wczoraj pani Agnieszka Gapys, która pokonała dwie inne kandydatki na to stanowisko. Z kolei sołectwem Ulnowo dalej pokieruje pani Barbara Sikorska. Za nami dwa kolejne zebrania wyborcze w sołectwach Gminy Susz.

Sołtys Ulnowa była jedynym kandydatem, zgłoszonym przez mieszkańców podczas wczorajszego spotkania w świetlicy. Wzięło w nim udział 72 osób, które w głosowaniu poparły Barbarę Sikorską w przytłaczającej większości. W Radzie Sołeckiej Ulnowa, która w tej kadencji będzie liczyła pięć osób, pozostał z poprzedniej kadencji Tomasz Kaczyński. Skład Rady uzupełnili: Barbara Osowska, Marzena Malanowska, Eugeniusz Fornalczyk i Marian Stróż (patrz górne zdjęcie).

Nieco inny przebieg miało wczorajsze spotkanie mieszkańców sołectwa Różnowo, których w świetlicy w tej miejscowości zjawiło się 81. Tu przyszłość sołectwa w swoje ręce postanowiły wziąć panie. Do walki o stanowisko sołtysa stanęły trzy kobiety: Jolanta Wiśniewska, Wanda Wojciechowska i Agnieszka Gapys, która wygrała tę rywalizację. Na nową sołtys Różnowa oddano 42 głos, więcej niż na pozostałe dwie kandydatki.

Panią Agnieszkę Gapys, radną Rady Miejskiej w Suszu i nowego sołtysa Różnowa w działaniach na rzecz sołectwa wspierać będzie trzyosobowa Rada Sołecka w składzie: Małgorzata Grzywacz, Karolina Pacholec i Ewelina Wódkiewicz.