Jesteś tutaj

Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata wręczyli czeki przedstawicielom gmin, które zostały nagrodzone w Konkursie Rosnąca odporność. W naszym województwie 50 gmin otrzymało w sumie 31 milionów złotych.

Głównym jego celem było zmotywowanie gmin (o niskim odsetku zaszczepionych mieszkańców) do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19.

Laureaci konkursu zostali wybrani na podstawie wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców w okresie od 1.08.2021 do 31.10.2021. Nagroda może być przeznaczona na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwycięzcy w powiecie iławskim:

1. Gmina Zalewo: nagroda w wysokości 1 mln zł,
2. Gmina Susz: nagroda w wysokości 500 tysięcy złotych,
3. Gmina Kisielice: nagroda w wysokości 250 tysięcy złotych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. W szczególności kołom gospodyń wiejskich i oddziałom ochotniczej straży pożarnej oraz organizatorom imprez, m.in. Suskiemu Ośrodkowi Kultury, który podczas swoich wydarzeń udostępnił swój obiekt pod punkt szczepień aż 3 razy.