Jesteś tutaj

Nowa elewacja świetlicy w Jakubowie Kisielickim

Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym na terenach wiejskich Gminy Susz z roku na rok poprawia się ich wizerunek. Jednym z wielu dowodów na to jest odnowiona elewacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim. Budynek zyskał świeży, estetyczny wygląd, wokół niego położono opaskę z kostki typu polbruk oraz utwardzono teren pod zewnętrzne ławostoły. W ramach inwestycji wykonano także termoizolację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z budową nowego podjazdu.

 

 

 

 

Go to gallery