Jesteś tutaj

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Susza

          BURMISTRZ SUSZA na podstawie § 2 ust. 2 i § 3 Uchwały

Nr XXIX/337/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022r.
oraz Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Susza  z dnia 5 maja 2022 r.

z w o ł u j e

na dzień 18 maja 2022 r. na godz. 16 oo

w świetlicy wiejskiej w Emilianowie zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Emilianowo – Róża dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Emilianowo - Róża, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy.

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa                   tel. /55/2786-015 wew. 33