Jesteś tutaj

  • Strona główna
  • Lista aktualności
  • Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne i konsultacyjne LSR  realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


ZAPRASZAMY

mieszkańców Gminy Susz na spotkanie informacyjne 

nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 

(LSR OW KE) na lata 2016-2023

oraz

konsultacje dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2023-2030

 

20 września 2022 roku

godz. 10:00-12:00

Urząd Miejski w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6

 Sala Sesyjna

Program spotkania:

 I. 1  

 Zasady ubiegania się o dotacje w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 

   w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych 

 

II. 1  

 Metoda prac nad nową LSR OW KE na lata 2023-2030  

    Prezentacja LSR OW KE na lata 2023-2030   

   3  Dyskusja nad LSR OW KE na lata 2023-2030  

   4  Zebranie ankiet konsultacji LSR OW KE na lata 2023-2030   


Burmistrz Susza                                                     Prezes Zarządu Kanał Elbląski LGD