Jesteś tutaj

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku". 

Załączniki: