Jesteś tutaj

Transport do punktów szczepień na terenie Gminy Susz

 

W związku z realizacją na terenie Gminy Susz Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przypominamy, że od 15 stycznia 2021 roku Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19, a od 22 stycznia 2021 r. mogą rejestrować się m.in. Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat.
Osoby niepełnosprawne i samotne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do Punktów Szczepień zorganizowanego przez Gminę.                                                              

Transport obejmuje teren Gminy oraz w wyjątkowych przypadkach do 20 km. od granic Gminy.


Bezpłatny transport będzie zapewniony:

  • osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami
  • osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktów szczepień pod numerem telefonu 55 278-79-95
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00).


UWAGA !
Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się wyłącznie w sytuacji gdy:

  • mamy wyznaczony termin szczepienia dla poszczególnych grup wiekowych,
  • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Na terenie Gminy Susz działają dwa punkty szczepień:

  • Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. J. Wybickiego 9, 14-240 Susz, nr tel. 506 536 479, 55 278-09-90,
  • NZOZ „MEDYK” Spółka Jawna, ul.  J. Wybickiego 9, 14-240 Susz, nr tel. 576 868 112, 576-865-940, 55 278-78-84.