Jesteś tutaj

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Susz

Burmistrz Susza informuje, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Susz odpowiedzialnych jest trzech zarządców dróg, do których należy zgłaszać powstanie ewentualnych  utrudnień zimowych (mapa w załączeniu).

 1. DROGI WOJEWÓDZKIE:
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica,
  Iława tel. 896485551 Dyżurny numer 
 2. DROGI POWIATOWE:
  Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie, Obwód Drogowy Susz  tel. 600 983 120
 3. DROGI GMINNE:  
  • Na terenie miasta Susz za zimowe utrzymanie dróg i ulic odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Suszu tel. 510 094 483 lub 517 613 178
   Potrzeby odśnieżania można zgłaszać również do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 52 
  • Na terenie gminy Susz za zimowe utrzymanie dróg odpowiada firma P.H.U. Renata Szmigiel Adamowo 10a/2, 14-240 Susz      
   Potrzeby odśnieżania można zgłaszać do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 29
   lub przez sołtysa danego sołectwa.

MapaZima2021