Jesteś tutaj

UROCZYSTOŚĆ W OSP JAKUBOWO KISIELICKIE!

UROCZYSTOŚĆ W OSP JAKUBOWO!

UROCZYSTOŚĆ W OSP JAKUBOWO KISIELICKIE!

 

W dniu 17.02.2023r. nastąpiło uroczyste przekazanie strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielickim nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z odpowiednim osprzętem.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 947 100 zł.

Zakup samochodu został sfinansowany przez Gminę Susz oraz z pozyskanej dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w następujących wysokościach: - GMINA SUSZ – 602 100 zł – tj. 63,57 % - dotacja ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 300 000 zł tj. 31,68 % - dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 000 zł tj. 4,75 %

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in. w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezin – Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego OSP Pan Maciej Jasiński oraz Starosta Powiatu Iławskiego Pan Bartosz Bielawski, a także Komendant Powiatowy PSP w Iławie Pan Piotr Wlazłowski, Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Suszu Pan Marek Puciński oraz Pani Joanna Soboczyńska – Komendant Komisariatu Policji w Suszu. Gminę Susz reprezentowali: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski wraz ze swoim zastępcą – Panią Lucyną Górnik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Stanisław Blonkowski, wraz z Wice Przewodniczącymi Rady Miejskiej w Suszu Panem Ryszardem Goik i Przemysławem Tulińskim oraz radnymi Rady Miejskiej w Suszu. Byli również zaproszeni goście: Pan Bogumił Sobotka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz i Pan Zdzisław Zdzichowski Prezes ZUK. Nie zabrakło także licznego grona strażaków z terenu Gminy Susz oraz kapelana strażaków, księdza Radosława Klein, który pobłogosławił nowe auto.

Podczas ceremonii przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielickim podziękował za trud i zaangażowanie w pozyskanie nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki n/w osobom przekazując na ich ręce pamiątkowe statuetki: - Zbigniew Babalski - poseł na Sejm - Krzysztof Pietrzykowski - Burmistrz Susza - nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Piotr Wlazłowski - Komendant Powiatowy PSP w Iławie - Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Krystyna Maksimik - Radna Rady Miejskiej w Suszu - Bogumił Sobotka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz - Marek Maciejewski - Komendant Gminny ochrony p-poż

Całość ceremonii miała bardzo uroczysty i oficjalny charakter.

Załączniki: